TRIPADVISOR

Tripadvisor je največja potovalna platforma, ki jo sigurno poznaš po ocenah restavracij, hotelov in turističnih znamenitosti.

Pa si vedel(a), da lahko kot ponudnik turističnih storitev sam(a) upravljaš svoj Tripadvisor profil in odgovarjaš na ocene in komentarje tvojih obiskovalcev?

Tripadvisor področja, kjer lahko sodelujeva: